home

Het Spoorwegmuseum (SM), Utrecht

Spoorwegmuseum en ProRail wijzen op gevaren van het spoor

18 december 2017

Op 22 februari opent in het Spoorwegmuseum de ‘Spoorloper’, een presentatie over veiligheid op het spoor. De Spoorloper is een diorama waar bezoekers op een speelse manier gewaarschuwd worden voor de gevaren van voorbijrazend treinverkeer. Het project is een samenwerking tussen het Spoorwegmuseum en ProRail en heeft als doel mensen bewust te maken van de gevaren van het spoor. De Spoorloper staat de komende twee jaar in het Spoorwegmuseum.
 
Spoorloper in het Spoorwegmuseum 
YouTube

 


 

Historisch Railvervoer Nederland (HRN) is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van 30 Nederlandse museale railorganisaties behartigt. De koepelorganisatie is op een groot aantal terreinen actief, variërend van gezamenlijke publiciteitsacties tot activiteiten op het gebied van spoorwegveiligheid, cultuur en milieu.